диагностика на хладилник
Как да диагностицираме хладилника

Ръководство за отстраняване на проблеми при хладилниците

Симптоми  за проблеми при хладилниците.

Използвайте тази таблица, за да установите какво причинява проблем при вашия хладилник.

Прегледайте симптомите и след това вижте някои от възможните причини за проблеми при хладилниците.

Симптоми Проверете
Хладилникът не работи и лампата не работи
 • Уверете се, че хладилникът е включен в контакта
 • Проверете за изгорял бушон или прекъсвач
 • Проверете дали има напрежение
 • Проверете кабела за повреда
 • Премахнете удължителя, ако ползвате такъв
 • Проверете входящото напрежение
Хладилникът не работи, но лампата работи
 • Проверете температурните настройки
 • Почистете топлообменника на кондензатора
 • Изключете хладилника от контакта, изчакайте два часа и пак го включете. Ако чуете, че работи, проблемът е от прегряването на компресора
 • Проверете избора на температура
 • Проверете вентилатора на изпарителя
 • Проверете таймера на размразителя
 • Проверете релето на компресора
 • Проверете защитата от претоварване
 • Проверете мотора на компресора
Лампата на хладилника не работи
 • Сменете крушката
 • Проверете контактния ключ на вратата
Хладилникът не замразява достатъчно
 • Проверете температурните настройки
 • Уверете се, че хладилникът има достатъчно място за приток на въздух

·         Проверете дали няма запушване на притока  на въздух в отдушника

·         Проверете избора на температура

 • Почистете намотките на кондензатора
 • Проверете уплатненията на вратата
 • Проверете контактния ключ на вратата
 • Проверете нагревателя за размразяване
 • Проверете таймера на размразителя
 • Проверете вентилатора на изпарителя
 • Проверете за запушване на дренажната тръба
 • Проверете за теч на хладилен агент
Хладилникът е прекалено студен
 • Проверете температурните настройки
 • Проверете избора на температура
Хладилникът е шумен
 • Свистенето и пукането е нормално, това се получава от нагревателя за размразяване.
 • Проверете дали хладилникъте нивелиран
 • Проверете дренажния леген
 • Проверете вентилатора на изпарителя
 • Проверете стоиките на компресора
Хладилникът работи непрекъснато
 • Размразете хладилника
 • Почистете намотките на кондензатора
 • Проверете уплатненията на вратата
Хладилникът работи и спира за кратко време
 • Почистете намотките на кондензатора
 • Проверете входящото напрежение
 • Проверете вентилатора на изпарителя
 • Проверете релето на компресора
 • Проверете защитата от претоварване
 • Проверете мотора на компресора
Хладилникът не размразява автоматично
 • Проверете таймера на размразителя
 • Проверете нагревателя за размразяване
 • Проверете термостата за размразяване
Хладилникът има неприятна миризма
 • Махнете развалената храна
 • Почистете вътрешността на хладилника с разтвор от топла вада и сода за хляб
 • Почистете уплътненията на вратата
 • Премахнете вътрешните панели и проверете изолацията за влага
Изтича вода от хладилника
 • Проверете дренажния леген
 • Ако хладилникът ви прави лед на кубчета, проверете захранването на вода от маркуча, който отива и излиза от кранa за вода
Има вода в хладилника
 • Проверете за запушване на  дренажната тръба
 • Ако хладилникът ви прави лед на кубчета, проверете дали хладилникът и машината за лед са нивелирани

Ако сме успели да Ви помогнем да установите повредата и се нуждаете от резервни части, можете да посетите на нашата категория: „Резервни части за хладилници“. Там ще намерите богата гама от

81744 Total View 1 View Today

Провери също

Сваляне на вътрешни панели на хладилник

Вътрешни панели на хладилник. Вътрешните панели на хладилника се намират точно до вътрешната му страна, …