Хладилници

Пренасяне на хладилник

30/11/2015
Пренасяне на хладилник

Какво трябва да знаете преди да преместите хладилника.

Когато местите хладилник е хубаво да имате предвид няколко неща: - Никога не се опитвайте да го местите сам/а. - Бъдете внимателни, когато обръщате хладилника, той може да падне върху Вас и да причини сериозни травми. - Никога не пренасяйте хладилник по стълби без помощ от поне двама души. Внимание: Моля, прочетете нашата информация за безопасност, преди да предприемете тестване, поправка или местене. Различните хладилници имат различни типове рафтове. В някои случаи, рафтовете трябва да бъдат премахнати, опаковани заедно и поставени на дъното на хладилника, или махнати поотделно. В други случаи, рафтовете могат да бъдат опаковани на мястото им в хладилника. Ако оставите разхлабени рафтове, съществува риск от повреждането им. Не местете хладилника със съдържанието му, винаги преместването трябва да става поотделно. Не забравяйте да махнете и съдържанието на чекмеджетата и да подсигурите кофата за лед. По време на местенето или транспортирането, вратите могат да се отворят, затова е добре да ги подсигурите с тиксо или някаква връв. Погрижете се да не стягате прекалено връвта, за да не разместите вратата от центровката ѝ. Ако преместването трае повече от ден, добре е да оставите вратите леко отворени, за да може да влиза въздух и по този начин да предотвратите появата на плесен. Сложете навита кърпа между вратата и хладилника и след това облепете с тиксо. По този начин ще предпазите вратата от непредвидено отваряне, но и ще позволите да влиза въздух в хладилника. Когато опаковате и облепяте рафтовете или вратите, изберете такава опаковка, която няма да нарани покритието или да остави следи.

Можете ли да оставите хладилника легнал на една страна?

Избягвайте слагането на хладилника на едната му страна, защото има опасност маслото от компресора да се разтече по охлаждащите линии. Когато го върнете в правилната му позиция, съществува рискът, маслото да не се върне изцяло, а да остане в охладителните тръби и хладилникът да дефектира. Ако все пак Ви се налага да го поставите настрани, опитайте се да избягвате поставянето му изцяло на едната страна. Вместо това, поставете кутия под единия ъгъл – това ще помогне да запазите маслото в компресора. Има и няколко тръби свързани с компресора. Смукателните и нагнетателните тръби трябва да сочат нагоре. Необходимо е да ги пазите от навлизане на масло. Поставяйки хладилника, така че тези тръби да сочат нагоре, рискът ще намалее. Когато хладилникът вече е на определеното място, оставете го изправен за няколко часа, преди да го включите. Това ще даде на маслото възможност да изтече обратно в компресора. След включването му, съвсем нормално е, ако са му необходими до 72 часа, за да нормализира температурата си, особено, ако не е празен. Ако след всичките Ви усилия, хладилникът все още не охлажда, той може би е в своя размразателен цикъл, така че бъдете търпеливи. Около 6 часа са необходими, за да бъде завършен цикълът. В друг случай, може да има масло по линиите, като в този случай се нуждаете от професионалист за поправката му.

Съвети за преместване на хладилник:

- Не се опитвайте да местите хладилника със съдържанието му. Изпразнете го преди това. Съдържанието му добавя допълнителна тежест, възможно е да се мести отвътре и да накланя хладилника. - Затворете и залепете вратите. - Опаковайте хладилника, за да избегнете нараняване на уреда и да намалите риска от повреда на стените на дома Ви. - Използвайте ръчна или друг вид подходяща за пренасяне количка. - Не връзвайте хладилника за дръжките, тъй като лесно може да ги повредите. - Не затягайте прекалено вратата, защото тя може да бъде разцентрована и изкривена. - Винаги разчитайте на адекватна помощ, когато местите хладилник, той е много тежък. - Следвайте всички необходими мерки за безопасност. Можете да разгледате нашата категория: „Резервни части за хладилници“.