Хладилници

Ръководство за отстраняване на проблеми при хладилниците

30/11/2015
Ръководство за отстраняване на проблеми при хладилниците
Симптоми  за проблеми при хладилниците. Използвайте тази таблица, за да установите какво причинява проблем при вашия хладилник.

Прегледайте симптомите и след това вижте някои от възможните причини за проблеми при хладилниците.

СимптомиПроверете
Хладилникът не работи и лампата не работи
 • Уверете се, че хладилникът е включен в контакта
 • Проверете за изгорял бушон или прекъсвач
 • Проверете дали има напрежение
 • Проверете кабела за повреда
 • Премахнете удължителя, ако ползвате такъв
 • Проверете входящото напрежение
Хладилникът не работи, но лампата работи
 • Проверете температурните настройки
 • Почистете топлообменника на кондензатора
 • Изключете хладилника от контакта, изчакайте два часа и пак го включете. Ако чуете, че работи, проблемът е от прегряването на компресора
 • Проверете избора на температура
 • Проверете вентилатора на изпарителя
 • Проверете таймера на размразителя
 • Проверете релето на компресора
 • Проверете защитата от претоварване
 • Проверете мотора на компресора
Лампата на хладилника не работи
 • Сменете крушката
 • Проверете контактния ключ на вратата
Хладилникът не замразява достатъчно
 • Проверете температурните настройки
 • Уверете се, че хладилникът има достатъчно място за приток на въздух
·         Проверете дали няма запушване на притока  на въздух в отдушника ·         Проверете избора на температура
 • Почистете намотките на кондензатора
 • Проверете уплатненията на вратата
 • Проверете контактния ключ на вратата
 • Проверете нагревателя за размразяване
 • Проверете таймера на размразителя
 • Проверете вентилатора на изпарителя
 • Проверете за запушване на дренажната тръба
 • Проверете за теч на хладилен агент
Хладилникът е прекалено студен
 • Проверете температурните настройки
 • Проверете избора на температура
Хладилникът е шумен
 • Свистенето и пукането е нормално, това се получава от нагревателя за размразяване.
 • Проверете дали хладилникъте нивелиран
 • Проверете дренажния леген
 • Проверете вентилатора на изпарителя
 • Проверете стоиките на компресора
Хладилникът работи непрекъснато
 • Размразете хладилника
 • Почистете намотките на кондензатора
 • Проверете уплатненията на вратата
Хладилникът работи и спира за кратко време
 • Почистете намотките на кондензатора
 • Проверете входящото напрежение
 • Проверете вентилатора на изпарителя
 • Проверете релето на компресора
 • Проверете защитата от претоварване
 • Проверете мотора на компресора
Хладилникът не размразява автоматично
 • Проверете таймера на размразителя
 • Проверете нагревателя за размразяване
 • Проверете термостата за размразяване
Хладилникът има неприятна миризма
 • Махнете развалената храна
 • Почистете вътрешността на хладилника с разтвор от топла вада и сода за хляб
 • Почистете уплътненията на вратата
 • Премахнете вътрешните панели и проверете изолацията за влага
Изтича вода от хладилника
 • Проверете дренажния леген
 • Ако хладилникът ви прави лед на кубчета, проверете захранването на вода от маркуча, който отива и излиза от кранa за вода
Има вода в хладилника
 • Проверете за запушване на  дренажната тръба
 • Ако хладилникът ви прави лед на кубчета, проверете дали хладилникът и машината за лед са нивелирани
Ако сме успели да Ви помогнем да установите повредата и се нуждаете от резервни части, можете да посетите на нашата категория: "Резервни части за хладилници". Там ще намерите богата гама от