Топлообменници

Ползи от DNA Технология в индустрията с помоща на SECESPOL DNA ECO

02/06/2021
Ползи от DNA Технология в индустрията с помоща на SECESPOL DNA ECO

В много технологични процеси след използване на основното приложение на системата се отделя голямо количество топлина, което в много от случаите се изхвърля в атмосферата. Това води до много последствия обвързани с екологична и икономическа оценка. Възможно е след получаване на отпадната термична енергия използване на потенциала и за загряване на вода или друг флуид. DNA Технологията оптимизира ефективността на производството и се създава икономия за инвеститорите. За целта инжинерите на SECESPOL разбработиха високо ефективната серия SECESPOL DNA ECO

SECESPOL DNA ECO

Като пример ще посочим производствени мощности за топене на метал.

Един от най-взискателните е процесът по при топене на алуминии. По време на обработката, голямо количество на енергия е изпуснато в околната среда под формата на горещи димни газове. В съществуващата инсталация с пещ 286kW, отпадният поток може да бъде опрелен според STN EN 734201 (Словашки технически стандард) , в случая 0,1859kg/s. При пресмятане на димните газове и специфичният топлинен капацитет и редуциране на температурата от 300°C до приблизително 100°C получаваме мощност на потока от 39кВ отпадна топлина. Тази мощност задоволява административната и производствена част под формата на отопление и БГВ. В случаите когато не е необходимо отопление бива използвана за подготовка и темпериране на дуги технологични процеси в производството.

С помоща на DNA Технологията и SECESPOL DNA ECO се откриват много ползи в индустрията, както икономически, така и екологични. 

Екипът на Апогей 99 може да Ви съдейства да изберете правилния топлообменник за Вашите нужди. Вижте контакти

https://www.youtube.com/watch?v=4qpInWeCh7A