Инфрачервено отопление

Инфрачервени лъчи и видове отопление

13/10/2017
Инфрачервени лъчи и видове отопление
Инфрачервено отопление? Практически всеки отоплител излъчва инфрачервени лъчи (инфрачервен = infrared = IR). Шокиращо прозрение може би, но физиката си е физика. :)

Видове инфрачервена светлина според дължината на вълните:

 • Къси инфрачервени лъчи - тези нагреватели развиват най-високи температури на влакната (над 1800°C). Максималните им възможности са под абсорбиращия спектър на водата и по тази причина не са подходящи за сушене, но намират голяма употреба при нагряването на силиката, където е необходимо по-дълбоко проникване.
 • Средни IR вълни (и карбон) - температурата на влакната достига около 1000°C. Плътността на мощността им може да достигне 60 kW/m2 (за карбоновите - 150 kW/m2).
 • Дълги infrared лъчи - този тип нагреватели се влагат в нискотемпературни инфрачервени сауни. Те използват нисковатови керамични плочи, които остават сравнително студени въпреки топлината.
 

Видове нагреватели, които излъчват инфрачервени лъчи:

 • Нагревателна спирала:
Какво е това? Навита на спирала тънка тел, създадена от нихром (или хромел), който е 90% никел и 10% хром. Спиралата се увива около керамично тяло и при нагряване създава защитна обвивка, която я кара да свети в червено. Друга информация? Създадена е още през 1920 година. За какво се използва? Приложението й е много широко, а най-обичайното е в нагряването на чушкопеци, керамични нагреватели, както и в стандартните тръбни нагреватели (в тях е монтирана нагревателната спирала, изолирана най-често с пясък или керамични синци от самата тръба).
 • Нагревателна лампа:
Какво е това? Най-общо казано това е крушка, чиято основна цел е да нагрява. Тя излъчва и светлина, и топлина. Енергията, която произвежда, се пречупва, за да се създаде IR (инфрачервени лъчи). Друга информация? Често има червен филтър, за да се намали видимата светлина, както и вътрешен рефлектор. За какво се използва? Приложението е в бани, развъдници за животни, за нагряване на храна във витрини, както и за различни медицински цели.
 • Керамични инфрачервени елементи:
Какво е това? Произвеждат се три вида нагряващи керамични елементи, всеки от които излъчва infrared светлина, съответно и топлина - с леща, плоски или като крушка. Друга информация? Най-желаната дължина на вълната при тези нагреватели е между 2 μm и 10 μm. За какво се използва? Системи от такива елементи се използват в индустрията и производството, където са необходими дълги инфрачервени лъчи.
 • Дълговълнови инфрачервени нагреватели:
Какво е това? Нагревател от нисковатова керамика (обикновено големи керамични панели). Заради ниската температура на повърхността, няма миризма на прах, не се отделят вредни емисии, когато панелът е боядисан. Друга информация? Този тип нагреватели са особено популярни сред хора с алергии или чувствителност към препарати и химикали. За какво се използва? Използват се в нагряването на сауни, както и за инфрачервени печки.
 • Кварцови нагревателни лампи (халогенни лампи):
Какво е това? Тези инфрачервени лампи се правят само от кварц, защото температурата му на топене е доста по-висока от на обикновеното стъкло. Крушката е пълна с инертен газ под налягане, с малко количество халогенен елемент (бром или йод). Така животът на лампата се удължава значително в сравнение с обикновените. Цветът им е млечен или прозрачен. Друга информация? Нишките, затворени в кварца, работят на 2500K, създавайки повече инфрачервена светлина от откритите пружинни нагреватели. Излъчват видима светлина и средни по дължина IR вълни, които се абсорбират от кварца. Така температурата му се покачва и той създава т.нар. далечни инфрачервени лъчи. За какво се използва? Намират приложение в хранително-вкусовата промишленост, химическата индрустрия, размразяването. инфрачервени лъчи - кварцов нагревател
 • Кварцова крушка:
Какво е това? Тази крушка работи на същия принцип като инфрачервената нагревателна лампа. Разликата е, че е направена е в работната й температура - средновълновите крушки достигат до 1500°C, а късовълновите оперират на градуси около 2600°C. Допълнителна информация? Дължината на вълната варира от около 1,6 μm (средна) до около 1 μm (къса). За какво се използва? Използват се за всякакви цели, когато е необходимо моментално постигане на температура.
 • Карбонов нагревател:
инфрачервени лъчи - карбонов нагревател карбонова печка - инфрачервено отопление Какво е това? Вътрешността на някои от нагревателите се прави от карбонови нишки. Диаметърът на всяка от тях е около 6 μm (човешкият косъм е с размер около 50 μm). Допълнителна информация? С карбонови нагреватели могат да се произвеждат всички дължини вълни, необходимо е да се прецизират според помещението/площта, които ще отопляват. За какво се използва? Карбонът се прилага във всички сфери на отопление.
 • Газов нагревател:
Какво е това? Нагревател, който работи с естествен газ или пропан, минаващ през контролен клапан. Когато стоманената тръбата се нагрее, излъчва инфрачервена светлина. Тези лъчи нагряват пода и близките предмети. Допълнителна информация? Може да поддържа топлина дори при внезапно нахлуване на голямо количество студен въздух, което го прави предпочитана форма на отопление в площи, които често се откриват (напр. сервизни гаражи). За какво се използва? Отопление на индустриални и комерсиални сгради и помещения.