Инфрачервено отопление

Инфрачервено отопление - какво е това?

13/10/2017
Инфрачервено отопление - какво е това?
В статията "Инфрачервено отопление - какво е това?" ще намерите:
  • същност на лъчистото отопление;
  • какво са инфрачервените лъчи;
  • откриване и приложение на тази част от спектъра.
 

Какво е инфрачервено отопление?

На пръв поглед модерното инфрачервено отопление изглежда като всяко друго. Нагревател, рефлектор и т.н. Но има една съществена разлика между тези отоплители и всички останали, не напразно се наричат лъчисти. Не нагряват въздуха като другите видове отопление, те нагряват телата и предметите посредством къси, средни или дълги инфрачервени вълни. infrared heater инфрачервена печкаinfrared heater инфрачервено отопление Инфрачервената печка (или инфрачервената лампа) е тяло с по-висока температура, което излъчва топлина към тяло с по-ниска температура. Тук е ключът - с инфрачервено отопление не се нагрява въздухът, както става с другите печки. То нагрява хората и предметите. С други думи, не се стопляме от въздуха, ние топлим него. *

Какво са инфрачервените (IR) лъчи?

Те са електромагнитно излъчване с по-голяма дължина на вълната от тази на обозримата светлина. Това ги прави невидими, въпреки че условно ги наричаме IR светлина. Къде имаме досег с инфрачервената част от спектъра в заобикалящия ни свят? Практически по-голямата част от топлината, която се отделя от тела и предмети на стайна температура, е всъщност инфрачервени лъчи. Малко повече от половината от слънчевата енергия достига до Земята под формата на инфрачервена светлина. Проучванията показват, че климатът на тази планета зависи от баланса между приетата и излъчената IR енергия. *

Откриване и приложение на тази част от спектъра.

Немско-британският астроном сър Уилям Хершел. Това е човекът, който през 1800 година стигнал до извода, че светът има нужда от спектрометър. Затова го създал и с него започнал да измерва силата на различни по своята дължина вълни. Спектрометърът имал три части - призма, която да събира светлината и да я насочва към масата; картонче с прорез, който бил толкова малък, че само един-единствен цвят светлина можел да мине през него; и накрая, три живачни термометъра. Тесният прорез разделил светлината, а термометрите на Хершел показали, че червената има най-голяма амплитуда на промяна на температурата от целия светлинен спектър. Поставяйки третия термометър на ръба на червения край на дъгата, той доказал, че съществуват лъчи, които не можем да видим с просто око. инфрачервени лъчи - експеримент на хершел За съжаление, на света отнело повече от век да разбере как може да използва тази информация. А още по-дълго, за да открие пълния му потенциал. По време на Втората световна война инфрачервени лампи са използвани за бързо съхнене на бои и лакове, и то с мощност, която по тогавашните стандарти била голяма, но днес - несъществена. Още половин век напред в историята и ето че модерната наука открила начин да създаде инфрачервените печки, които използваме днес за отопление на открити и закрити помещения.