Топлообменници

Грешки при изчисления на топлообменници

01/06/2021
Грешки при изчисления на топлообменници

Често допусканите грешки при избор и изчисления на топлообменник.

Последните години изключително често се наблюдава използване на топплообменни апарати за разделяне на кръгове. Това води до ред предимства и само един недостатък, а именно допълнителна инвестиция. За съжаление допусканите грешки при изчисленията на правилния топлообменник за нуждите на инсталацията, често води до незадоволителни резултати или излишно висока цена. Причината за това е липсващи основни параметри или залагане на малки температурни разлики при изчислението на топлообменниците. Най-често тези грешки се наблюдават при междинни топлообменници за разделяне кръговете на чилърни/термопомпени инсталации. При тях се разделянето се прилага много често тъй като по този начин се предотратява източване на охладителния кръг против замръзване.

Важно е да отбележим, че е необходимо топлообменникът да бъде оразмерен при по-тежкия режим на работа, който в повечето случаи е охлаждане. Поради по-малката температурна разлика, дебитът на топлоносителя се повишава и съпротивленията нарастват.

Проектантите, които изготвят количествените сметки оферирани на по-късен етап от компаниите изпълнители, не описват подробно максималните падове на налягане през топлобменните апарати. Това води до честа спекулация с параметрите и типовете топлообменници оразмерявани от представители на различните търговци на топлообменни апарати.

Пример при изчисление на една и съща инсталация, но с различно зададени допустими падова на налягане  и разлики в температурните диапазони с 1°C

За пример ще посочим случай с 400kW чилърна инсталация. Необходимо е да се разделят кръговете, като ще използваме стандартни параметри на топлоносителите:
страна 1: етилен гликол 35% , температури 7/12°C.
страна 2: вода, температури 14/9°C.

Топлообменник разглобяем със съпротивление 30kPa или 0.3 бара, цената е: 8088 EUR
Топлообменник разглобяем със съпротивление 100kPa или 1 бар, цената е: 5814 EUR
Топлообменник споен със съпротивление 30kPa или 0.3 бара, цената е: 13344 EUR
Топлообменник споен със съпротивление 100kPa или 1 бара, цената е: 7498 EUR

По този начин се получават сериозни разлики. Изводът е, че при изчисления без максимално съпротвление като параметър посочен от компанията изпълнител или проектанта на практика е възможно да се оразмерят топлообменници със съществена разлика за една и съща инсталация, а правилното е да се подбере такъв с подходящо съпротивление за конкретния случай. За това обръщаме внимание винаги да следите максималното допустимо съпротивление за топлообменника, което е предвидено за вашата инсталация.  

Друга изключително сериозна грешка, която допускат много проектанти е малка темпепратурна разлика между отделните кръгове. По този начин, за да е възможен топлинен баланс е необходима по-голяма топлообменна повърхност. Ако използваме примера за максималното съпротивление и приближим страна 2 до 13/8°C цената при 30kPa максимално налягане е: 12009 EUR, при 100kPa 8925 EUR (за разглобяеми) или  приблизително 30% по-висока.

Разбира се важно е да се предивидят и всички отоплителни уреди за работа с по-висока температура на топлоносителя или да се провери с какъв запас са подбрани и при максимално натоварване в пикови моменти, възможно ли е да има проблеми. След подробна технико-икономическа оценка е възможно да се окаже по-рентабилно закупуване на по-голям топлообменник от колкото преоразмеряване на всички отоплителни уреди.

В практиката се наблюдават и много други приложения за разделяне на кръгове. Такъв пример е възможно да се даде с топлообменник работещ с минерална вода за отопление на оранжерия.
 В конкретния случай вместо предвиждане на скъпоструваща отоплителна техника с капацитет 2000kW се използва разглобяем топлообменник. Температурата на топлоносителя е 56 градуса минерална вода. При това решение единствените възможни дефекти са спиране на някоя от циркулационните помпи или проблем с топлообменния апарат. Инвеститорът е предвидил резервно оборудване налично на негов склад и сет пластини и уплътнения. По този начин при евентуална авария отреагирането е възможно да е мигновенно и загубите от продукцията минимални!

Както сами можем да се убедим, разделянето на кръгове за отопление/охлаждане е един от най-честите случаи в практиката, но за съжаление грешките, които се допускат са сериозни и водят до ценови спекулации. Тези липсващи или не добре обмислени параметри водят до разочарование в инвеститорите и се отразяват сериозно на имиджа на компаниите изпълнители. За да бъдат намалени до минимум подобни грешки е необходимо подробно и прецизно описване на всички позиции по количествените сметки достигащи до съответните отдели за ценообразуване.

Екипът на Апогей 99 ООД с радост ще ви съдейства да изберете точния топлообменник за вашите нужди. Нашите специалисти ще изискат всичката необходима информация за да изчислят най-подходящият топлообменник за вашата инсталация.

Можете да разгледате част от предлаганите топлообменници в нашият онлайн магазин – линк:

Ако имате нужда от консулатация или съдействие при избора на топлообменник можете да се свържете с нас – линк: