Проверка на пратка

🛡️ ЗАЩИТА ЗА ВСЯКА ВАША ПРАТКА

Всяка пратка, изпратена от онлайн магазин https://apogee99.com е с включена опция "Преглед преди плащане". Това означава, че имате право да разопаковате и огледате пратката си в присъствието на куриера преди да заплатите наложения платеж и преди да подпишете приемо-предавателния протокол.

Прегледът на пратката се прави с цел:

  • Да се уверите, че получавате точно това, което сте поръчали;

  • Да потвърдите окомплектовката на пратката;

  • Да се уверите, че по пратката няма нанесени щети, причинени от куриера по време на транспорта;

В СЛУЧАЙ, ЧЕ УСТАНОВИТЕ ДЕФЕКТ ИЛИ ЛИПСА ПО ПРАТКАТА

  • В случай, че установите дефект или нанесени щети е нужно да изискате от куриера съставяне на "Протокол за увредена стока". В този случай имате право да откажете пратката без да заплащате транспортни и други разходи.

  • В случай, че установите липси, или продуктът не съответства на този, който сте поръчали имате право да откажете пратката без да заплащате транспортни и други разходи.

  • Рекламации в случай на установяване на дефекти, нанесени щети, установяване на липси или несъответствия се приемат само в присъствието на куриера и при съставен протокол. В противен случай рекламацията не може да бъде уважена.

    МОЛЯ да използвате опцията си за преглед на пратка. Тя Ви защитава от получаване на увредена или различна стока от поръчаната!