Гаранции и рекламации

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ, предоставени от „Апогей 99“ ООД

Всички предлагани стоки от Apogee99.com имат законов и търговски гаранционен срок за съответствие. Той варира от 2 години до 12 години според типа на изделието. „Апогей 99“ ООД спазва всички законови разпоредби от ЗЗП и морални устои за лоялна търговия. В тези линкове можете да се запознаете със "Закона за защита на потребителя", Закона за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки,  "Закона за електронна търговия", с които се съгласявате при ползване на уеб сайта ни "apogee99.com"

Чл.1.Законова гаранция

1.1. В съответствие с предвиденото в българското законодателство „АПОГЕЙ 99“ООД  отговаря спрямо физически лица-потребители за всяко несъответствие, което е съществувало в момента на доставката на стоката и се прояви в рамките на две години, считано от този момент. По отношение на Клиенти-юридически лица, както и физически лица, които нямат качеството „потребител“ срокът на гаранцията е една година.

1.2.Ако имате някакви рекламации, свързани с дефекти на получените продукти моля да се обърнете към нас в срока на гаранцията на следния имейл адрес - apogee99@abv.bg, shop.apogee99@gmail.com, sales@apogee99.com

1.3.Ние си запазваме правото да не обслужим рекламация, ако клиентът не докаже, че продуктът е закупен от нас (ако липсва касов бон, фактура, бележка от куриер за Пощенски Паричен Превод или гаранционна карта).

Чл.2.Търговска гаранция и следпродажбено обслужване

В определени случаи „АПОГЕЙ 99“ООД предоставя търговска гаранция, която е по-благоприятна за Потребителя.

.“Апогей 99“ ООД осигурява следпродажбено обслужване за следните стоки:
-Инфрачервени печки марки SUNDEAR, KUMTEL и MOEL. “Апогей 99“ ООД е вносител на тези стоки. За тези марки предлагаме гаранционно и след гаранционно обслужване.

-Иинструметни за хладилна техника VALUE и REFCO.

Чл.3.Тип стоки: Резервни части

3.1.Законовата гаранция по отношение на физически лица-потребители е две години или упоменатия в гаранционната карта. По отношение на Клиенти-юридически лица, както и физически лица, които нямат качеството „потребител“  срокът на гаранцията е една година.

3.2.Гаранцията се предоставя от „Апогей 99“ ООД. Гаранцията включва всякакъв тип производствени дефекти.

3.3.Рекламации за резервни части се предявяват със следните документи:

  • Документи за покупка: (касова бележка или фактура);
  • Гаранционна карта (ако изделието е предоставено с такава);
  • Документ от оторизиран сервиз за извършения ремонт ( протокол за монтаж от правоспособно лице).

Чл.4.Тип стоки: Инструменти и части за хладилна и климатична техника

4.1.Законовата гаранция по отношение на физически лица-потребители е две години или упоменатия в гаранционната карта. По отношение на Клиенти-юридически лица, както и физически лица, които нямат качеството „потребител“  срокът на гаранцията е една година За инструменти Refco и Rothenberger гаранционният срок е 2 години.

4.2.Гаранцията се предоставя от „Апогей 99“ ООД. Гаранцията включва всякакъв тип производствени дефекти.

4.3.Рекламации за този тип стоки се предявяват със следните документи:

  • Документи за покупка: (касова бележка или фактура);
  • Гаранционна карта ( ако изделието е предоставено с такава);
  • Сертификат за правоспособност за работа с хладилна и климатична техника. (сертификат за правоспособност на лицето използвало или монтирало техниката).

Чл.5.Тип стоки: Крайни изделия и уреди

5.1.Законовата гаранция по отношение на физически лица-потребители е от две години до 10 години. По отношение на Клиенти-юридически лица, както и физически лица, които нямат качеството „потребител“  срокът на гаранцията е една година.

5.2.Конкретния гаранционен срок за всеки краен продукт е записан в описанието му.

5.3.Гаранцията се предоставя от „Апогей 99“ ООД, вносител или производител. Гаранцията включва всякакъв тип производствени дефекти.

5.4.Рекламации за този тип стоки се предявяват със следните документи:

  • Документи за покупка: (касова бележка или фактура);
  • Гаранционна карта (оригинал).

Чл.6.Процедура за предявяване на рекламация:

6.1.В срока на гаранцията се свържете с отдела ни за рекламации на телефон: 089 441 99 24
6.2. Изпратете дефектиралата стока с упоменатите документи за съответния тип продукт и Ваша контактна информация (транспортните разходи са за сметка на клиента).
6.3. След извършване на анализ от експерти относно причините за настъпилата дефектация ще бъдете уведомени в 30 дневен срок дали рекламацията ще бъде уважена. Ако се установи, че стоката не е била използвана по предназначение или не са спазени инструкциите за монтаж или за експлоатация рекламацията няма да бъде уважена.

Чл.7.Процедура при основателна рекламация:

7.1.При предявена основателна претенция за рекламация на стока, Клиентът има право да изберете една от посочените опции:

 • Замяна на стоката с нова;
 • Избор на друг продукт за съответната стойност;
 • Възстановяване на платената сума.

Чл.8.Процедура при неоснователна рекламация:

8.1.За неоснователна рекламация се смята всяка рекламация, която не отговаря на изискванията на закона - няма задължителни придружаващи документи, дефектът на стоката е настъпил поради неправилна експлоатация, монтаж или съхранение и др.

8.2.При неоснователна рекламация се извършват следните действия:

 • Издаване на протокол за причина за отказ на гаранция.
 • Връщане обратно на стоката към клиента (транспортните разходи са за негова сметка )

ВАЖНО!

 • Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
 • Моля разопаковайте и огледайте Вашата пратка, при доставката, за цялост, липси и деформации в присъствие на куриера.
 • Гаранцията за всички резервни части важи само, ако са монтирани от оторизиран сервиз за съответната марка, за което трябва да се представи документ от същия за извършения ремонт.
 • Рекламации за липси, счупване или нараняване на продуктите се приема само в присъствие на куриера, за което трябва да се състави протокол.
 • При монтаж, извършен от неправоспособно лице за извършване на подобен тип дейности, продавачът не носи отговорност.