Хладилни агенти ( фреони )

В категорията "Хладилни агенти (фреони)" ще откриете богата гама различни видове хладилни агенти, производители и разфасовки. Част от видовете фреони, които предлагаме са:

R134a, R1234yf, R32, R410A, R407C, R404A, R507, R448A, R449A, R600, R290, R744 и др. Работим с реномирани производители с доказан произход и сертифицирано качество като: Honeywell, Koman's, Harp, DuPont, Nevada, Frigostar, T.T. International и други.
Всички посочени цени за хладилни агенти в сайта ни apogee99.com са с включено ДДС.

Предимства при закупуване на хладилен агент от Apogee99

 1. Качество: Ние предлагаме хладилен агент само от доказани производители покриващи всички изисквания и сертификати за качество. Амбалажа, с който работим минава тестове за херметичност и изправност, за да гарантираме, че можете да съхранявате безопасно и дълготрайно закупената стока.

 2. Цена: За да можем да предложим най-добра цена на нашите клиетни, предлагаме избор от различни марки на повечето фреони, като това не рефлектира върху качеството му.

 3. Количество: Всички бутилки с фреон минават количествен контрол, което гарантира, че в посочената разфасовка ще получите точно толкова фреон колкото е обозначено на етикета. Практиката показва, че често има разминаване между обозначеното и реалното съдържание. Благодарение на проверките, които извършваме гарантираме за точното количество.

 4. Богата  гама:  Предлагаме богата гама от различни видове хладилни агенти (фреони), за почти всички хладилни и климатични инсталации използвани в България. Ако не откривате търсения хладилен агент можете да се свържете с нас и нашият отдел по снабдяване ще направи всичко възможно да достави вида и количеството, което Ви трябва.

 5. Складови наличности: Поддържаме големи складови наличности за да можем да отговорим на Вашите нужди.

 6. Доставка в цялата страна: Можем да организираме доставка на желаното количество в цялата страна.

 7. Обслужване на клиенти: Екипът ни от специалисти може да ви помогне в изобра на хладилен агент и количество. Ще получите бързо и любезно обслужване, като ще се вземе предвид всички Ваши специфични нужди.

 8. Устойчивост: Апогей 99 търгува с хладилни агенти от 1991г. като за този период се е доказала като доверен парньор на редица бизнеси. Ние спазваме всички разпоредби на законодателството регулиращо продажбата на хладилни агенти. Можете да разчитате на нас в дългосрочен план.


Какви видове хладилен агент има?

Хладилни агенти, понякога наричани фреони, се класифицират в няколко основни категории, включително:

 1. Хлорфлуоровъглероди (CFCs): Тези хладилни агенти, като R11, R12, R113, R114, R115 и др., бяха широко използвани през средата на 20-ти век, но са били практически изведени от употреба, защото разрушават озоновия слой.

 2. Хлородифлуорометани (HCFCs): HCFCs, като R21,R22, R31, R123, R124, R141b, R142b, R225ca, R225cb и др., са по-малко вредни за околната среда от CFCs, но все още имат голям негативни ефекти върху глобалното затопляне. Поради тази причина са забранени за използване в повечето държави включително България.

 3. Хидрофлуорокарбони (HFCs): HFCs, катоR23, R32, R125, R134a, R143a, R152a, R227ea, R236fa, R245fa, R365mfc, R404A, R407C, R410A, R507A и др., не съдържат хлор и не вредят на озоновия слой. Те се използват все още масово  като алтернатива на HCFCs, но разпоредбите поетапно ограничават и тяхното използване поради висок потенциал за глобално затопляне (GWP), което имат голяма част от тях.

 4. Хидрофлуоролефини (HFOs): HFOs, като R1234yf, R1234ze, R1233zd, R1234zee, R1336mzz(Z) и др., са ново поколение хладилни агенти, които имат много по-нисък потенциал за глобално затопляне в сравнение с HFCs и за това се налагат все по-масово в изграждането на нови инсталации.

 5. Природни хладилни агенти: Това включва вещества като амоняк (R-717), въглероден диоксид (R-744) и различни хидрокарбони като пропан (R-290) и изобутан (R-600a). Тези агенти могат да бъдат ефективни и екологосъобразни алтернативи, но също така имат свои собствени технически и безопасностни предизвикателства.

Как да изберете подходящ хладилен агент (фреон) за Вашата инсталация?

Изборът на подходящ хладилен агент или фреон за вашата система зависи от няколко фактора. Ето някои от ключовите въпроси, които трябва да имате предвид:

 1. Тип на системата: Вашият хладилен агент трябва да бъде съвместим с типа на системата, която използвате. Например, домашните климатици и търговските хладилни системи обикновено изискват различни видове фреон.

 2. Ефективност: Различните хладилни агенти имат различна ефективност при отдаване на топлина. Това означава, че някои фреони могат да доведат до по-висока енергийна ефективност на вашата система.

 3. Законови изисквания: Някои видове фреон са забранени в някои държави поради тяхното въздействие върху околната среда. Важно е да проверите местните закони и регулации, преди да изберете фреон.

 4. Въздействие върху околната среда: Някои хладилни агенти могат да допринесат за глобалното затопляне или разрушаване на озоновия слой. Например, старите CFC (хлорфлуоровъглероди) са изключително вредни за околната среда, затова са били заменени с HCFC (хлородифлуорометани) и по-късно с HFC (хидрофлуорокарбони). Новите HFO (хидрофлуоролефини) са още по-екологично чисти.

 5. Съвместимост с оборудването: Вашата система може да изисква определен тип фреон, за да функционира правилно. Ако замените фреонът с несъвместим, това може да повреди оборудването.

 6. Цена: Някои видове фреон могат да бъдат скъпи, особено ако системата ви изисква големи количества. Цената трябва да бъде взета под внимание при вземането на решение.

Най-добре е да се консултирате с проектанта на инсталацията за вида и с нашите консултатни относно цените.

Какво количество хладилен агент трябва да заредите в  хладилна или климатична инсталация?

Количеството хладилен агент (фреон), което трябва да бъде добавено в хладилна или климатична инсталация, варира в зависимост от специфичните изисквания на системата. Производителите обикновено указват подходящото количество в спецификациите или упътването за инсталиране на дадено оборудване.

При избор на количеството хладилен агент за вашата система, имайте предвид следните основни принципи:

 1. Преди да добавите хладилен агент, проверете дали системата е изправна. Преди да започнете зареждане трябва да направите тест за херметичност. Ако системата има пропуск, трябва да бъде локализиран и онстранен.

 2. Системата не трябва да бъде презаредена. Ако добавите твърде много хладилен агент, това може да доведе до проблеми с работата на системата и дори до повреда на компресора.

 3. Работете с квалифициран професионалист. Зареждането на хладилна или климатична система с хладилен агент изисква технически умения и оборудване. Ако Вие нямате тази квалификация, най-добре е да наемете лицензиран техник, който да гарантира, че работата се извършва правилно и безопасно.

За конкретни указания относно количеството хладилен агент, което трябва да добавите във вашата система, трябва да се консултирате с производителя на оборудването или с квалифициран хладилен техник.

Как можете да закупите фреон в България? Какви документи трябва да имате?

Покупка на фреон (хладилен агент) в България изисква спазване на определени регулации и протоколи, поставени от българското и Европейското законодателство.

Според Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно флуорирани парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006, е въведена система за сертификация на персонала и предприятията, които извършват дейности, свързани с флуорирани парникови газове.

Това означава, че ще ви е необходима сертификация или лиценз, за да закупите хладилен агент. В България сертифициране на персонала и предприятията осъществява Българска Браншова Камара по Машиностроене.

Така че, за да закупите фреон в България, ще трябва:

 1. Да имате съответната сертификация или лиценз.
 2. Да представите документите си за сертификация на доставчика, за да докажете, че имате право да закупите фреон.

Винаги е най-добре да се консултирате с местен експерт или орган, за да разберете точните изисквания за закупуване на фреон във вашата конкретна област или държава, поради голямата динамика в законодателството.

В какъв амбалж се предлагат хладилните агенти?

Хладилните агенти се предлагат само в бутилки за многократна употреба, позволяващи повторното им използване. Това изискване на законодателството цели ограничаване на замърсяването. Поради тази причина амбалажа има ротационен принцип. При закупуване на фреон с бутилка за многократна употреба трябва да предоставите такава или да заплатите депозит, който се възстановява при връщането на бутилката.

Регулация за внос на фреон.

Вносът на флуорирани парникови газове (включително фреони) от страни извън Европейския съюз в България, както и в останалите държави-членки на ЕС, се регулира от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно флуорирани парникови газове. Този регламент е приложим в целия Европейски съюз и следователно и в България.

Ето някои от ключовите разпоредби от този регламент, свързани с вноса на фреони:

 1. Лицензиране: Вносителите трябва да са лицензирани от Европейската комисия и да предоставят отчети за вноса и използването на фреони.

 2. Квоти: Европейският съюз е въвел система на квоти за внос на фреони, които се намаляват прогресивно, за да се постигне постепенно преминаване към алтернативи с по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP).

 3. Маркиране и етикетиране: Всички внесени фреони трябва да са маркирани и етикетирани в съответствие с изискванията на регламента.

 4. Използване и сервизиране: Специфични изисквания са поставени за използването и сервизирането на оборудване, което съдържа фреони, включително обучение и сертификация на персонала, които работят с такова оборудване.

Поради сложността на регулациите и постоянно променящата се природа на политиките за климатични промени, винаги е добре да се консултирате с местен експерт или съответният регулаторен орган за актуални сведения относно вноса на фреони в България или в друга държава-членка на ЕС.Ако имате други специфични въпроси свързани със закупуването на хладилен агент от Апогей 99 ООД, нашите консултатни с радост ще Ви помогнат.