Филтри

Филтри

лв. - лв.

В категорията "Пускови кондензатори" ще откриете пускови кондензатори с различен капацитет, като Ви прелагаме богат избор от мощности, покриващ повечето нужди, които имат битовите и част от индустриалните електрически двигатели нуждаещи се от пусков кондензатор. Ако не успеете да намерите кондензатора за Вашите нужди не се колебайте да се свържете с нас.    

Какво представлява пусковия кондензатор?

Пусковият кондензатор е елемент, използван в електрически вериги за стартиране на електромотори или други устройства, които изискват висок моментен ток на стартиране. Той е електрически компонент, който съдържа две метални плочи, разделени от диелектрик (изолатор), който може да бъде зареден с енергия и да я съхранява.

Пусковите кондензатори са обикновено електролитни кондензатори, които са специално проектирани за използване в пускови схеми на електрически двигатели ил други устройсва. Те са изградени от дълготраен диелектрик и имат по-голяма капацитетност в сравнение с обикновените кондензатори. Капацитетът на пусковия кондензатор е подбран внимателно, за да осигури оптимално стартиране на мотора или устройството, с което е свързан.

Пусковите кондензатори се използват в различни приложения, където е необходимо да се осигури запас от висок моментен ток при стартиране. Те могат да бъдат намерени в много електрически устройства, като например климатици, хладилници, помпи за вода, компресори и много други. Когато устройството се включи, пусковият кондензатор се зарежда с енергия и създава високо електрическо напрежение, което помага за стартирането на мотора или устройството. След успешното стартиране на двигателя, пусковият кондензатор се изключва автоматично или се изразходва заредената енергия, като продължава да функционира като обикновен кондензатор в съответната електрическа верига.

Пусковите кондензатори са важен елемент в електрическите системи, който осигурява ефективно стартиране на мотори и други устройства, които изискват висок момент на стартиране. Те са проектирани да бъдат надеждни и да осигуряват дълготрайна работа на устройството.

Как да изберете пусков кондензатор?

Изборът на правилния пусков кондензатор зависи от няколко фактора, които трябва да се вземат предвид. Ето няколко стъпки, които може да последвате, за да изберете подходящ пусков кондензатор:

 1. Изисквания за капацитет: Определете нужния капацитет на пусковия кондензатор в съответствие с изискванията на устройството или системата, в която ще бъде използван. Капацитетът на кондензатора е мярка за количеството енергия, което може да съхранява, и трябва да бъде подходящ за изискванията на стартирането на устройството.

 2. Изисквания за волтаж: Уверете се, че волтажният клас на пусковия кондензатор е съвместим със захранващата система, в която ще бъде използван. Кондензаторът трябва да има достатъчен волтажен рейтинг, за да издържи на волтажа, който ще бъде наложен върху него при стартирането на устройството.

 3. Тип на кондензатора: Разберете различните видове пускови кондензатори и изберете този, който е подходящ за вашето приложение. Например, електролитните пускови кондензатори са подходящи за много приложения, но може да изискват по-чести подмяни поради ограниченията на живота им. Двойните пускови кондензатори могат да бъдат подходящи за по-сложни изисквания за стартиране, докато метализираните пускови кондензатори са известни със своята висока надеждност и дълъг живот.

 4. Пространствени ограничения: Вземете предвид физическите ограничения на мястото, където пусковият кондензатор ще бъде монтиран. Уверете се, че размерите на кондензатора са съвместими с наличното пространство за монтаж.

 5. Марка и качество: Избирането на утвърдена марка и търговец е желателно за да се гарантира дълъг и безпроблемен експлоатационен живот на пусковия кондезатор. 

Видове пускови кондензатори

Има няколко различни видове пускови кондензатори, включително:

 1. Електролитни пускови кондензатори: Това са най-често използваните пускови кондензатори. Те използват електролитичен диелектрик, който има висока капацитетност и може да съхранява голямо количество енергия. Електролитните пускови кондензатори са проектирани да имат дълъг живот и да осигуряват стабилна работа на устройството, с което са свързани.

 2. Плоски пускови кондензатори: Това са специални видове пускови кондензатори, които са изградени от плоски метални плочи, разделени от диелектрик. Те са проектирани да бъдат компактни и леки, което ги прави подходящи за приложения, където пространството е ограничено.

 3. Двойни пускови кондензатори: Това са пускови кондензатори, които съдържат две независими капацитетни секции, обикновено свързани последователно или паралелно. Те се използват във вериги със сложни изисквания за стартиране, където се изисква по-сложна комбинация от капацитет и волтаж.

 4. Метализирани пускови кондензатори: Това са кондензатори, които използват метална плоча като една от плочите на кондензатора. Те са известни със своята висока надеждност и дълъг живот, като са подходящи за приложения, които изискват висока стабилност и точност на работата.

Това са само някои от видовете пускови кондензатори, които могат да се срещнат на пазара. Изборът на правилния вид пусков кондензатор зависи от специфичните изисквания на устройството и приложението, в което ще бъде използван.

Проблеми в инсталацията при неработещ пусков кондензатор

Разваленият пусков кондензатор може да доведе до няколко проблема, които могат да засегнат нормалната работа на устройството или системата, в която е монтиран. Ето някои от възможните проблеми при развален пусков кондензатор:

 1. Затруднено стартиране: Пусковият кондензатор е отговорен за предоставянето на допълнителна енергия за стартиране на устройството, когато това е необходимо. Разваленият пусков кондензатор може да не съхранява достатъчно енергия или да не я предава правилно, което може да доведе до затруднено стартиране на устройството или дори до невъзможност за стартиране.
 2. Неправилна работа: Ако пусковият кондензатор е развален, устройството или системата, в която е монтиран, може да работи неправилно или да има нестабилна работа. Например, мотори и компресори, които използват пускови кондензатори, могат да имат неправилна работа, да загубят част от въртящият момент или да не работят с пълна мощност.
 3. Прекомерна натовареност на електрическата система: Разваленият пусков кондензатор може да доведе до прекомерна натовареност на електрическата система на двигателя или системата, в която е монтиран. Това може да доведе до повишаване на разхода на енергия, неправилна работа на други компоненти или дори до повреда на електрическата система.
 4. Повреда на други компоненти: Разваленият пусков кондензатор може да причини повреда на други компоненти в системата, особено ако има високи напрежения или токове, които да влияят на останалите компоненти.
 5. Късо съединение или повреда на корпуса: Разваленият пусков кондензатор може да има физически дефекти като късо съединение или повреда на корпуса, което може да доведе до необходимост от замяна на целия компонент.

Ето защо е важно да се уверите, че пусковият кондензатор работи правилно. 

Как да проверите дали пусковият кондензатор работи правилно?

Проверката на пусковия кондензатор изисква известни познания в електротехниката и използването на подходящи инструменти за измерване на електрически параметри, като капацитет. Ето няколко стъпки, които може да следвате, за да определите дали пусковият кондензатор е работещ:

 1. Изключете устройството или системата, в която е монтиран пусковият кондензатор, и осигурете безопасност от електрически удар, като изключите захранването и изолирате входните проводници.

 2. Откачете пусковия кондензатор от схемата, като отстраните проводниците, свързани към него.

 3. Използвайте мултицет (мултиметър) в режим на измерване на капацитет или съпротивление, съобразено с електрическите параметри на пусковия кондензатор. Обикновено това е режим на измерване на капацитет (мерено във фаради) или съпротивление (мерено в омове).

 4. Свържете мултицета към клемите на пусковия кондензатор и измерете стойността на капацитета или съпротивлението на кондензатора. Стойността трябва да бъде близка до тази, указана на етикета на кондензатора или в техническите спецификации на устройството, в което е монтиран.

 5. Ако мултицетът показва много ниска стойност или нула, то това може да означава, че пусковият кондензатор е развален и трябва да бъде заменен. Ако стойността е близка до тази, указана на етикета или в техническите спецификации, то пусковият кондензатор може да е работещ.

Важно е да отбележим, че проверката на пусковия кондензатор може да крие рискове от токов удар, ако не бъдат спазени всички правила за безопасност. Дори при изключен уред от електрическата верига в кондензатора може да има съхранена енергия. Препоръчително е проверката за изправлност на пусковия кондензатор да бъде извършена от квалифициран електротехник или технически специалист.

Показване на 6 от 6 продукта
 • Код: 220201
 • Производител/и: JK
 • Размери: 46x120 mm
 • Капацитет: 30 / 36 μF
 • Вид: Пусков
 • Изводи: 2х1
 • Раборно напрежение: 280VAC
 • Свързване: Кабел
7.70лв.
 • Код: 220207
 • Производител/и: JK
 • Размери: 46x120 mm
 • Капацитет: 40 / 48 μF
 • Вид: Пусков
 • Изводи: 2х1
 • Раборно напрежение: 280VAC
 • Свързване: Кабел
8.20лв.
 • Код: 220202
 • Производител/и: SKL
 • Размери: 36х82 mm
 • Капацитет: 80 / 100 μF
 • Вид: Пусков
 • Изводи: 2х2
 • Раборно напрежение: 330VAC
 • Свързване: Кабелни обувки
9.90лв.
 • Код: 220203
 • Производител/и: JK
 • Размери: 46x120 mm
 • Капацитет: 100 / 120 μF
 • Вид: Пусков
 • Изводи: 2х1
 • Раборно напрежение: 280VAC
 • Свързване: Кабел
9.99лв.
 • Код: 220205
 • Производител/и: JK
 • Размери: 46x120 mm
 • Капацитет: 125 / 156 μF
 • Вид: Пусков
 • Изводи: 2х1
 • Раборно напрежение: 280VAC
 • Свързване: Кабел
9.60лв.
 • Код: 220206
 • Производител/и: JK
 • Размери: 46x120 mm
 • Капацитет: 200 / 250 μF
 • Вид: Пусков
 • Изводи: 2х1
 • Раборно напрежение: 280VAC
 • Свързване: Кабел
11.30лв.